Vážený obchodný partner,

ďakujeme, že ste sa zúčastnili na 8. ročníku ALISON akadémie, ktorá sa uskutočnila 13. novembra 2015.
Veľmi si vážime našu dlhodobú spoluprácu, a preto dúfame, že obsah akdémie bol pre Vás prínosný.

Tešíme sa na našu spoluprácu s Vami v infokomunikačnom svete ALISON a Mitel.

Prvá časť prezentácií

Cesta k Unified Communications (UC)

  • Ako jednoducho prejsť k Unified Communications
  • Migrácia MD110 BC13 na MiVoice MX-One6
  • Unified Communications ako služba (UCaaS)

Novinky MX-ONE 6

Alison MiCloud

Spustite si svoje služby UC v Cloude

Druhá časť prezentácií

Podniková mobilita a UC

  • Zahrnutie smartfónov a tabletov do podnikovej UC komunikácie
  • Nasadenie a spolupraca s LYNC (Skype for business)

Kontaktné centrá

Produktový update - MiCC Solidus9

Miesto elektronickej spolupráce v podniku

  • Predstavenie Mitel UC360
  • Videokonferencia a elektronická spolupráca

Bezpečná IP komunikácia

  • IP telefónia po klasickej kabeláži - Mitel Streamline
  • Nová generácia IP terminálov - Mitel 6863
  • Bezpečnosť IP telefónie a teleworking - Mitel Border Gateway